Společnost Software602 hrdým sponzorem Vyšehradského kodexu

Společnost Software602 se stala hlavním sponzorem dokumentárního filmu o Vyšehradském kodexu. Tento film vznikne jako součást doprovodných aktivit k velké výstavě, která se bude konat v letech 2014 – 15 mimo jiné v pražské Národní knihovně a která Vyšehradský kodex české veřejnosti zpřístupní a připomene. Film představí tuto unikátní památku, její vznik i historii.

Vyšehradský kodex je nejvýznamnějším a nejcennějším rukopisem uchovávaným v Čechách a bývá označován za artefakt srovnatelného významu jako Korunovační klenoty. Je uložen v trezoru Národní knihovny a jeho cena bývá odhadována na jednu miliardu korun českých. Kniha sestávající ze 108 bohatě zdobených pergamenových listů je pravděpodobně dílem jediného písaře, na iluminování rukopisu se podílelo několik malířů. Podle nejnovějších studií kodex vznikl v prostředí bavorské klášterní školy a jeho dárcem a objednavatelem byly velmi pravděpodobně české benediktinské kláštery Břevnov a Ostrov u příležitosti korunovace Vratislava II. českým králem v roce 1085.

Podrobné informace v tiskové zprávě

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222