Software602 úspěšná v plug testech ETSI

Jako jediný člen ETSI z České republiky, který je aktivní v oblasti elektronických podpisů, se společnost Software602 úspěšně zúčastnila plug testů na formáty podpisů PAdES, XAdES, CAdES a ASiC. Potvrdila tím tak svoji technologickou vyspělost v oblasti elektronických podpisů a také roli technologického lídra v této oblasti.

"Zdařilé plug testy dávají našim klientům jistotu, že řešení společnosti Software602 odpovídá nejpřísnějším mezinárodním požadavkům. Současně mají jistotu, že je plně ověřena kompatibilita našeho řešení napříč státy Evropské unie. Díky tomu tak mohou bez jakýchkoli pochybností ověřovat dokumenty vytvořené v ostatních zemích EU a mají také garanci toho, že jimi vytvořený dokument bude bez problémů akceptován v kterékoli zemi EU,“ říká Martin Vondrouš, ředitel divize Long-Term Docs ze společnosti Sotware602.

Plug testy slouží k formování vzájemného technologického souladu při vytváření, podepisování a ověřování elektronických dokumentů. Účastníci plug testů svojí aktivní účastí přispívají ke zpřesňování a zlepšování definicí dalších verzí norem a také se podílejí na legislativním vývoji.

ETSI – Evropský ústav pro telekomunikační normy, anglicky European Telecommunications Standards Institute (ETSI), je nezávislá organizace. ETSI je zodpovědná za standardizaci informačních a komunikačních technologií v Evropě. Její výsledky a specifikace představují nosný základ pro definici eIDAS.

 

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222