Software602 hostitelem jednoho z klíčových jednání Technické komise ETSI

V Praze vznikla finální verze pravidel pro certifikační autority. Experti na důvěryhodné elektronické dokumenty z celé EU se sjeli do Prahy na jednání Technické komise Evropského...

V Praze vznikla finální verze pravidel pro certifikační autority.

Experti na důvěryhodné elektronické dokumenty z celé EU se sjeli do Prahy na jednání Technické komise Evropského institutu pro telekomunikační standardy (ETSI). Cílem jednání bylo dosáhnout dohody o finálním znění technických specifikací pro práci kvalifikovaných certifikačních autorit. Do jednání byli zapojeni i experti Software602, kteří v pracovní skupině působí již delší dobu.

Pražské jednání je součástí dlouhodobého programu, během kterého vznikají detailní technické specifikace, o které se bude opírat již evropské nařízení eIDAS. Toto nařízení již bylo schváleno a bude postupně vstupovat v platnost během příštích dvou let. V celé EU tak bude vytvořeno jednolité prostředí s jednotnými pravidly pro vytváření elektronických dokumentů, jejich ověřování, předávání a archivaci. V praxi to znamená, že každý, kdo podepíše dokumenty s dodržením pravidel (nebo kdo takový dokument obdrží), bude mít jistotu, že jej nemůže odmítnout žádný úřad v žádném státě EU. Nařízení eIDAS pokrývá i další oblasti, jako je např. elektronická identifikace (elektronické doklady totožnosti apod.) a důvěryhodné elektronické systémy předávání dokumentů (tedy oblast, pod kterou spadají datové schránky).

Podstatná část pražského jednání se týkala kvalifikovaných certifikačních autorit. Experti posuzovali připomínky k návrhům dokumentů a rozhodovali, které zapracovat. Vzniklo tak znění, které bude po dokončení schvalovacích a publikačních procedur závazné v celé EU. Finální podobu dostaly následující dokumenty:

  • Požadavky na obecná pravidla pro dodavatele služeb vytvářejích důvěru
  • Pravidla a bezpečnostní požadavky na dodavatele služeb vytvářejících důvěru, kteří vydávají časová razítka
  • Protokoly o připojování časových razítek a profily časových razítek
  • Profily certifikátů (celkem pět dokumentů pokrývajících různé typy certifikátů.

Pražské setkání bylo i společenskou událostí. Na slavnostním zahájení promluvili Michal Rada z ministerstva vnitra a výkonný ředitel Software602 Jan Petr.

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222