Sofa s novými funkcemi

Sofa, služba pro rychlou digitalizaci firmy nebo organizace, má nové funkcionality. Uživatelé nyní mohou vytvářet a vyhodnocovat své vlastní dotazníky a také nově jednoduše nastavovat zastupování v případě nepřítomnosti.

Dotazníky a jejich vyhodnocení

Funkcionalita dotazníky v Sofě nabízí široké možnosti použití. Ať už se jedná o dotazování v rámci firmy či organizace nebo při zjišťování postojů či názorů veřejnosti. Ti, kteří mají Sofu k dispozici, mají možnost vytvářet ve webovém rozhraní aplikace dotazníky podle svých potřeb. Dotazník pak v rámci organizace zpřístupní konkrétním uživatelům podle vybraných skupin nebo jejich rolí. Druhou možností je vystavit anonymní dotazník pod URL adresou. Anonymní dotazníky se velmi dobře hodí pro práci např. samosprávných úřadů. Ty mohou dotazníky využívat při tvorbě anket mezi občany, pro sběr dat nebo zjišťování spokojenosti. 

Sofu mohou uživatelé také využít při hlasování formou stále populárnější Demokracie 21. Demokracie21 je v použitelná v obcích, firmách, organizacích nebo různých spolcích. Odlišností od klasického hlasování, kde každý hlasující má jen jeden hlas, je tzv. efekt více hlasů. To znamená, že každý má hlasy dva a pro zpřesnění hlasování může navíc použít i negativní hlas. 

Dotazníky se v Sofě tvoří velmi jednoduše. Návrh dotazníku dokáže zpracovat každý díky přehlednému průvodci. Během několika kroků si zvolíte požadované položky, vytvoříte design formuláře pomocí přednastavených šablon, vyberete požadované ikonky a určíte dostupnost (anonymní nebo podle rolí).

Díky široké paletě možností, které Sofa nabízí, ji mohou uživatelé využívat v komerčních firmách, neziskových či zřizovaných organizacích, na úřadech nebo kdekoli jinde. Samozřejmostí je automatické přizpůsobení se dotazníků  zařízení, na kterém jsou zobrazeny (mobil, tablet, PC). Správce, který dotazník nebo anketu nachystal, má pak vždy k dispozici strukturované výsledky s možností exportu do CSV.

Zastupování v případě nepřítomnosti

Sofa také nově nabízí možnost zastupování v nepřítomnosti, např. v případě nemoci, dovolené nebo služební cesty. Uživatelé si mohou zvolit svého zástupce, který je bude zastupovat ve schvalování některých nebo i všech procesů (v tom případě si zvolí globálního zástupce pro všechny procesy). Zastupování se nastavuje podobně jako odpověď v nepřítomnosti v e-mailu na předem definované období, po skončení se automaticky deaktivuje.

 

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222