Semináře: Archivace datových zpráv a dokumentů v advokátní kanceláři a Správná archivace elektronických dokumentů v právnických, exekutorských a účetních firmách

Zúčastněte se semináře, který je určen právníkům a manažerům odpovědným za provoz právnických firem a advokátních kanceláří, kde se pracuje s elektronickými dokumenty. Odpoví na otázky týkající se...

Zúčastněte se semináře, který je určen právníkům a manažerům odpovědným za provoz právnických firem a advokátních kanceláří, kde se pracuje s elektronickými dokumenty. Odpoví na otázky týkající se problematiky archivace datových zpráv a právní účinnosti uložených dokumentů. Seminář Vychází z praktických zkušeností získaných při realizaci projektů pro advokátní kanceláře různých velikostí.

Cena: Pro registrované účastníky zdarma Lektor: Ondřej Málek, Software602

Datum a čas konání 1. semináře: 13.3.2013, 10:00 - 12:00

Místa: Holiday Inn, Křížkovského 496/20, Brno

Datum a čas konání 2. semináře: 14.3.2013, 10:00 - 12:00

Místa: Zámek-Zábřeh, U Zámku 42/1, Ostrava

Hlavní body programu:

  • Jak obsloužit větší počet datových schránek advokátů a klientů?
  • Jak na archivaci datových zpráv a dokumentů a zajištění dlouhodobé ověřitelnosti?
  • Jak zajistit čitelnost, věrohodnost původu a neporušenost obsahu dokumentů?
  • Předání plné moci advokátem pro využití elektronického podpisu svým podřízeným.
  • Zabezpečené úložiště elektronických podpisů.
  • Elektronická podpisová kniha.

Interaktivní průběh semináře umožní věnovat pozornost i konkrétním problémům a zadáním, které řeší jednotlivé právnické kanceláře.

Účast je zdarma a setkání je vedeno zkušeným lektorem.

  • Vyberte si seminář

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222