Seminář pro finanční instituce

Elektronické dokumenty s právním účinkem: Jak postupuje Česká národní banka a jaké jsou další možnosti.

Zveme Vás na seminář zaměřený na problematiku vytváření právně závazných elektronických dokumentů v prostředí finančních institucí.

Elektronické dokumenty s právním účinkem

Jak postupuje Česká národní banka a jaké jsou další možnosti

Středa 12. května, 9 až 12 hodin, Konferenční centrum City, Na Strži 63, Praha 4.

Budeme se věnovat zejména otázce vytváření elektronických dokumentů pro orgány veřejné moci, zajištění dodržování podpisového řádu a dalších směrnic, práci s elektronickými podpisy a časovými razítky, právním a procesním aspektům elektronizace dokumentů a seznámíme Vás s řešením, kterým tuto oblast pokryla Česká národní banka.

  • Blížší informace o semináři

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222