Print2PDF X s podporou bankovních QR kódů a vytěžováním obsahu (OCR)

Vytváření PDF dokumentů využitím technologie OCR - se zachováním textové vrstvy při konverzi z naskenovaných listin. Automatické načítání textového obsahu z obdržených PDF dokumentů. Vytváření „...

Software602 Print2PDF nově s podporou QR a čárových kódů

Vytváření PDF dokumentů využitím technologie OCR - se zachováním textové vrstvy při konverzi z naskenovaných listin. Automatické načítání textového obsahu z obdržených PDF dokumentů. Vytváření „mobilních složenek“, kde je načtením QR kódu vygenerován platební příkaz pro elektronické bankovnictví. Tyto a další možnosti přináší nová verze Software602 Print2PDF X (sestavení 10.1.0528), která byla dnes uvedena na trh.

Software602 Print2PDF X je vysoce výkonné serverové řešení pro automatizované vytváření důvěryhodných dokumentů a práci s nimi. Pokrývá veškeré požadavky potřebné k tomu, aby dokument odpovídal všem normám a předpisům evropské a české legislativy a aby bylo možné se dlouhodobě spoléhat na jeho právní platnost. To, zejména, zahrnuje:

  • Dlouhodobou čitelnost ošetřenou převodem do oficiálního archivačního formátu PDF/A. Software602 Print2PDF umožňuje převody do všech tří verzí PDF/A, které normy ISO definují.
  • Dlouhodobou autenticitu dokumentu ošetřenou připojením elektronického podpisu a archivního časového razítka podle specifikace PAdES LTV definované ETSI a vyžadované českou a evropskou legislativou.

Uživatelské rozhraní Software602 Print2PDF X

Print2PDF X poskytuje také rozsáhlé možnosti automatizace, včetně přebírání obsahu ze stávajících systémů, příchozích e-mailů, skenovacích linek apod. V nové verzi jsou tyto funkce rozšířeny o automatické sledování internetových schránek a pravidelného pořizování záznamu (včetně URL a dalších parametrů) opatřeného časovým razítkem. Je to důležité zejména tam, kde úřad potřebuje doklad o tom, které dokumenty byly vyvěšeny na elektronické úřední desce.

  • Více o novinkách v poslední verzi se dozvíte zde.

  • Pokud chcete vyzkoušet aplikaci v TRIAL verzi, postupujte zde.

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222