Přečtěte si nové číslo zákaznického magazínu

Nové číslo zákaznického magazínu

Nové číslo časopisu přináší informace o zásadách dlouhodobé archivace elektronických dokumentů a může pomoci v nejasnostech kolem skutečně efektivní dlouhodobé archivace a také překonat bariéru, která často brání v přechodu na čistě elektronické zpracování důležitých dokumentů.

  • Více v článku Zásady dlouhodobé archivace elektronických originálů

Články se dále věnují nejen normám a technologiím, ale zejména legislativním změnám, které vstoupí v účinnost 1. července 2012, tedy novela zákonů o elektronickém podpisu a o archivnictví a spisové službě. Text se dále věnuje řadě postupů a norem, které jsou zásadní zejména pro komerční sektor, kterému dávají jistotu, že když bude postupovat podle novelizovaných zákonů, bude jeho digitální archiv respektovat i stát.

  • Více v článku Proč jsou novely zákonů platné od 1.7.2012 tak důležité?

Další články newsletteru se věnují novinkám v nabídce Software602 právě v oblasti dlouhodobého uchování elektronických dokumentů a dat. Nabízíme Spisovou službu pro libovolné organizace i Digitální archiv dokumentů pro kteroukoliv komerční firmu. Samozřejmostí je, že naše technologie splňují veškeré nároky, které jsou na ně kladeny uživateli, zákony i mezinárodními normami.

  • Více v článku Digitální kontinuita v řešeních Software602

Této problematice se věnujeme dlouhodobě a vedle hotových řešení také poskytujeme nástroje pro snadnou integraci do vlastních informačních systémů třetích stran.

  • Více v článku Digitální kontinuita v řešeních třetích stran

Poslední příspěvek se týká využití mobilních technologií a cloud computing přístupu k efektivní transformaci způsobu podnikání kterékoliv firmy nebo organizace. Učebnicová poučka říká, že to zpravidla nejsou jednotlivé technologie, ale spíše jejich kombinace, co přináší radikální nárůst efektivity. Proto se věnujeme také vývoji mobilních aplikací, aby bylo snadné umožnit zaměstnancům práci s dokumenty vždy na tom zařízení, které mají momentálně u sebe a zajistit dostupnost dokumentů odkudkoliv s možností ukládat dokumenty do archivu z jakéhokoliv místa.

  • Více v článku Chytré telefony, cloud computing a elektronické originály

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222