Poštová banka s námi

První etapa spolupráce se slovenskou Poštovou bankou (PABK) byla úspěšně ukončena. Celé řešení se týká zajištění a sjednocení přicházející a odcházející komunikace v rámci celé skupiny PABK. V první etapě jsme dodali řešení pro Českou republiku, druhá etapa se bude týkat řešení pro Slovensko.

23.5.2016 / Novinky

Poštová banka

Spolupráci jsme zahájili na základě vítězství ve výběrovém řízení na dodavatele nového informačního systému. To detailně specifikovalo požadavky PABK, kdy stěžejním úkolem bylo centralizovat, konsolidovat, optimalizovat a automatizovat podnikové činnosti v komunikaci s orgány veřejné moci v rámci celé skupiny na Slovensku i v Česku. To vše za situace, kdy v obou zmiňovaných zemích existují různé podmínky a pravidla pro provoz datových (v ČR) a elektronických (Slovensko) schránek.

„Naše řešení je unikátní tím, že doposud nikdo neřešil tak komplexní požadavek pro celou skupinu na území dvou států s rozdílnou legislativou,“ říká Antonín Drahovzal, ředitel divize Commerce a Slovensko společnosti Software602. „Pokrýváme potřeby jak mateřské PABK na Slovensku, tak i jejích dceřiných společností v obou zemích,“ dodává.

Celé řešení je mimořádné svým rozsahem i tím, že se jedná o certifikovanou službu. V rámci celého projektu bude zajištěno přijímání i odesílání zpráv pomocí datových a elektronických schránek, automatické třídění a distribuce pošty, zabezpečení elektronického úložiště a archivu pro ukládání záznamů a archivních dokumentů z datové schránky. Součástí řešení je také evidence zpráv, jejich řízený a auditovatelný oběh, jejich zpracování, ukládání a skartace i další služby.

Chcete vědět více? Kontaktujte nás

a mezitím se rozlučte s papírem

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222