Nové evropské nařízení o elektronickém podpisu přijato

Rada Evropy schválila Nařízení EU o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce - eIDAS, které pokrývá oblasti elektronických podpisů, časových razítek,...

Rada Evropy schválila Nařízení EU o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce - eIDAS, které pokrývá oblasti elektronických podpisů, časových razítek, elektronických dokladů a důvěryhodných webových stránek. Završila tak několikaletý proces přípravy a schválení dokumentu. Evropská komise a Evropský parlament schválily návrh již dříve.

Směrnice o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce byla schválena Radou Evropy

Jak říká oficiální tisková zpráva, nařízení, všeobecně známé také pod zkratkou eIDAS, poskytuje jasný rámec pro důvěryhodné elektronické transakce (výměnu dokumentů, prokazování totožnosti apod.) mezi občany, podniky a úřady ve všech zemích EU. Usnadní tak přeshraniční obchodování, účast v tendrech v jiných zemí EU, podávání přihlášek ke studiu v jiných zemích apod. Předpokládaným důsledkem by měl být růst přeshraničních aktivit a úspory ve firmách i úřadech. Vzájemné uznávání prostředků důvěryhodné elektronické komunikace je také životně důležitou podmínkou pro vytvoření jednotného evropského prostředí v poskytování zdravotní péče.

Nařízení shrnuje, zpřesňuje a sjednocuje různé dosavadní dokumenty. Zavádí, mimo jiné, jednoznačný princip, že žádná úřad v žádném státě EU nesmí odmítnout dokument jen proto, že nemá listinnou podobu. Zároveň specifikuje, jak mají být dokumenty ošetřeny, aby bylo možné spoléhat na jejich právní účinnost a formáty pro jejich archivaci.

  • Odborný text shrnující základní principy nové legislativy najdete zde.

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222