Jaký bude evropský jednotný digitální trh?

V listopadu 2015 se na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky odehrál seminář s názvem „eIDAS aneb do roka a do dne“.

Na semináři vystoupili kromě zástupce Ministerstva vnitra a Státní tiskárny cenin také představitelé soukromých subjektů, které se problematice elektronické identity a služeb vytvářejících důvěru věnují. Společnost Software602 byla generálním partnerem celé akce, na semináři jejím jménem vystoupil Richard Kaucký, který předestřel možnosti, které elektronická identifikace a služby vytvářející důvěru mohou tuzemské ekonomice přinést. Na příkladech možného využití ukázal, že aktivní přístup k problematice eIDAs je velkou příležitostí pro stát i soukromé subjekty, naopak pasivní přístup je hrozbou mj. i proto, že Česká republika je na chvostu států Evropské unie v digitálních službách státu.

Richard Kaucký: eIDAS a evropský jednotný digitální trh

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222