Interaktivní Přiznání k dani z příjmů za rok 2010

Přiznání k dani z příjmů s možností přímého odeslání příslušnému FÚ pomocí datové schránky - jedním kliknutím a zdarma.

Přiznání k dani z příjmů s možností přímého odeslání příslušnému FÚ pomocí datové schránky - jedním kliknutím a zdarma.

Nabízíme interaktivní formulář pro podání Přiznání k dani z příjmů pro fyzické osoby, OSVČ a právnické osoby s možností přímého odeslání daňového přiznání příslušnému FÚ prostřednictvím datové schránky - jedním kliknutím.

Přiznání je možné podat a odeslat jedním kliknutím přímo z formuláře přes datovou schránku. Kromě aktivované datové schránky nepotřebuje poplatník žádné další nástroje a certifikáty, například není nutný kvalifikovaný elektronický podpis. Interaktivní formulář nabízí automatické výpočty a přenos údajů do souvisejících kolonek, důsledné kontroly všech uvedených dat a kontextovou nápovědu k jednotlivým polím. Rovněž umožňuje kontrolu vyplnění dat portálem Ministerstva financí - to vše zdarma.

Výhodou pro živnostníky je propojení daňového přiznání s formuláři Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovnu. Oba Přehledy získají údaje z již vyplněného daňového přiznání a lze je také jednoduše odeslat přes datovou schránku. Formulář podporuje odesílání do datové schránky několika zdravotních pojišťoven: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví; Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky; Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky; Zaměstnanecká pojišťovna Škoda; Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

  • Inteligentní formulář spolu s návody pro vyplnění zde (Bezpapiru.cz)

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222