Finální verze evropských pravidel pro fungování certifikačních autorit vznikne v Praze

Vytvoření jednotného prostoru v celé EU, v němž si úřady, firmy i jednotlivci budou předávat důvěryhodné elektronické dokumenty a kde budou platit jednotná pravidla pro práci s nimi,...

Vytvoření jednotného prostoru v celé EU, v němž si úřady, firmy i jednotlivci budou předávat důvěryhodné elektronické dokumenty a kde budou platit jednotná pravidla pro práci s nimi, to je cílem dlouhodobého programu, v jehož rámci působí pracovní skupina ETSI, která se sejde ve dnech 20. – 22. dubna v Praze. Pražské setkání se zaměří na pravidla pro fungování kvalifikovaných certifikačních autorit, hostitelem setkání bude společnost Software602.

Má-li mít každý jistotu, že jeho dokumenty s elektronickým podpisem budou akceptovány a má-li být schopen snadno ověřit pravost všech dokumentů s elektronickým podpisem, které dostává, musí existovat legislativa a musí existovat i detailní technické specifikace. Potřebná legislativa (evropské nařízení eIDAS) již byla přijata a bude postupně vstupovat v účinnost. Na přípravě detailních technických specifikací se intenzivně pracuje.

Je zapotřebí pokrýt řadu oblastí, včetně fungování kvalifikovaných certifikačních autorit vydávajících podpisové certifikáty. Právě to bude úkolem pracovní skupiny, která se sejde v Praze. Návrhy již prošly připomínkovým řízením, v Praze má být rozhodnuto, které připomínky budou přijaty, a má vzniknout finální verze textu. Bude se jednat o šest dokumentů pokrývající oblasti jako požadavky na certifikační autority, bezpečnostní požadavky, datová struktura certifikátů, vydávání certifikátů fyzickým osobám a vydávání certifikátů právnickým osobám.

Konzultanti Software602 jsou zapojeni do pracovních skupin ETSI (European Telecommunications Standards Institute) již několik let. Podíleli se mimo jiné na rozšíření specifikace pro formátu CAdES pro připojování elektronického podpisu, časového razítka a důvěryhodnou archivaci elektronických dokumentů v libovolném formátu. Produkty Software602 jsou podrobovány testům organizovaným ETSI. Proto může dát Software602 svým zákazníkům jistotu detailního dodržení všech parametrů.

Na formáty elektronických podpisů ETSI (PAdES, CAdES a XAdES) odkazuje jako na tzv. referenční formáty již současná legislativa. Poté, co vstoupí v platnost eIDAS, stanou se striktně závaznými v celé EU.

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222