Evropský zákon o elektronickém podpisu (eIDAS)

Nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, které nahradí veškerou dosavadní evropskou legislativu zaměřenou na tuto problematiku...

Nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, které nahradí veškerou dosavadní evropskou legislativu zaměřenou na tuto problematiku, bylo formálně publikováno v elektronickém věstníku EU, čímž byl zcela zakončen proces jeho přípravy a schvalování. Dokument označovaný zkratkou eIDAS vstoupí v platnost 1. července 2016.

Nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, které nahradí veškerou dosavadní evropskou legislativu zaměřenou na tuto problematiku, bylo formálně publikováno v elektronickém věstníku EU

eIDAS není direktivou nýbrž nařízením. To znamená, že jeho požadavky budou uplatňovány přímo a nikoliv prostřednictvím národní legislativy. Státy EU nicméně musí upravit své zákonodárství tak, aby nedocházelo ke kolizím mezi evropskou a národními normami. Jednotlivé úřady ve všech zemích budou muset přizpůsobit své systémy a postupy – to vše do zmíněného termínu 1. července 2016.

Společnost Software602 přípravu eIDAS pozorně sledovala. Její experti se podíleli na formulaci textů technických norem, na které eIDAS odkazuje, a detailně se věnovali jednotlivým verzím schvalovaného textu. Publikovali o nich několik článků do ekonomických, technických i vědeckých (recenzovaných) časopisů.

Na základě této zkušenosti doporučují experti Software602 svým zákazníkům a obchodním partnerům, aby vycházeli z anglického originálu dokumentu. Věstník EU nabízí verze ve všech jazycích EU, včetně češtiny, jedná se o ovšem o problematiku, která je překladově velmi obtížná.

Nejde přitom o to, že by překladatelé odvedli špatnou práci. Ostatně, česká verze prošla oponenturou širšího expertního týmu. Jiří Peterka v článku na serveru Lupa.cz např. vyzdvihnul to, že anglický výraz „trust services“ není překládán jako „důvěryhodné služby“, což by bylo intutivní, ale nepřesné, nýbrž jako „služby vytvářející důvěru“, což lépe odpovídá originálnímu významu. Stále ale zůstává řada míst, kde nemusí být překlad úplně jasný – např. anglické „qualified electronic signature creation device" by bylo možné přeložit jako „zařízení na vytváření kvalifikovaného elektronického podpisu“, ale i „kvalifikované zařízení na vytváření elektronického podpisu“.

Cílem normy eIDAS je vytvořit jednotné důvěryhodné prostředí, v němž bude možné provádět bezpečné transakce a kde národní hranice nebudou představovat žádná omezení.

Proto pokrývá mimo jiné:

  • systémy elektronické identifikace osob,
  • elektronické podpisy, dokumenty, časová razítka, certifikáty a související problematiku,
  • elektronické systémy doporučování,
  • důvěryhodné webové stránky.

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222