eIDAS, Signer a elektronické pečetě

Od loňského roku je účinné evropské Nařízení eIDAS, na které reagovala také tuzemská legislativa. Nová právní úprava přinesla celou řadu změn, které se týkají fungování autorit a používání certifikátů.

Podrobně se věnuje i práci s pečetěmi. O tom, co a jak se daří v České republice prosazovat a kde se to naopak nedaří, píše Jiří Peterka v zajímavém článku.

Tento poutavý článek podrobně rozebírá poslední půlrok, který přinesl tolik zásadních změn. Upozorňuje na fakt, že ve veřejné správě nejsou naplňovány požadavky nové právní úpravy, konkrétně zákona 297/2016 Sbírky. Zajímavostí, která nás potěšila, je hodnocení Signeru od Software602 nejen v souvislosti s pečetěmi a validací elektronických podpisů. Autor v článku mimo jiné píše: „Nicméně to, že se jedná o elektronickou pečeť (a nikoli o el. podpis či značku), mnohdy na první pohled ani nepoznáte. Většina programů totiž ještě nedokáže elektronické pečeti správně rozpoznat. ... Nejlépe je na tom český program Signer od Software602, který nejenom že rozpozná elektronickou pečeť jako takovou, ale díky znalosti tuzemské legislativy (a našich výjimek a přechodných opatření) správně rozpoznal i typ pečeti: že jde o zaručenou el. pečeť, založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť od kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru.“ Co to znamená? Že naši zákazníci a partneři mají možnost mít ve svých systémech řešení, které je prověřené, spolehlivé a umí si poradit s nároky, které přináší nová legislativa jak z pohledu českého právního rámce, tak i požadavků kladených Evropským nařízením. Toto řešení  je dostupné  i pro implementaci do aplikací třetích stran prostřednictvím Long-Term Docs SDK.

Celý článek Jiřího Peterky si můžete přečíst zde:  První půlrok s nařízením eIDAS: přichází elektronické pečeti.

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222