eIDAS s předstihem

Přinášíme vám čerstvé novinky, které se týkají problematiky eIDAS. Ještě před ohlášeným 15. září 2015 začíná Evropská komise uvolňovat vybraná Prováděcí rozhodnutí.

9.9.2015 / Novinky

 Prováděcí rozhodnutí, kterým se stanoví následné technické specifikace a formáty:

  • důvěryhodných seznamů podle čl. 22 odst. 5, specifikace pro formáty zaručených elektronických podpisů a zaručených pečetí uznávaných subjekty veřejného sektoru podle čl. 27 odst. 5 a čl. 37 odst. 5,
  • specifikace pro formáty zaručených elektronických podpisů a zaručených pečetí uznávaných subjekty veřejného sektoru podle čl. 27 odst. 5 a čl. 37 odst. 5
  • minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3
  • o rámci interoperability podle čl. 12 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu

Vzhledem k tomu, že Evropská komise začíná uvolňovat vybraná rozhodnutí s předstihem a do avizovaného 15. září již mnoho dní nezbývá, lze očekávat další postupné zveřejňování zbývajících Prováděcích rozhodnutí. V oblasti elektronických podpisů dokumentů již byly potvrzeny formáty rodiny AdES. Ty se již v rámci řešení Long-Term Docs od Sotware602 aktivně používají. Jako jediný člen ETSI z České republiky, který je aktivní v oblasti elektronických podpisů, se také aktivně a úspěšně účastníme plug testů na formáty podpisů PAdES, CAdES a ASiC v rámci ETSI pracovních skupin.

 

Chcete vědět více? Kontaktujte nás

a mezitím se rozlučte s papírem

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222