CFO World: Průlom v archivaci elektronických dokumentů

Zákon se konečně hlásí se konkrétní normě pro dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů, uvádí CFO World a připomíná, že s účinností od prvního července letošního roku byly novelizovány dva...

Zákon se konečně hlásí se konkrétní normě pro dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů, uvádí CFO World a připomíná, že s účinností od prvního července letošního roku byly novelizovány dva klíčové právní texty – zákon o elektronickém podpisu a zákon o archivnictví a spisové službě. Článek dále s odvoláním na experty Software602 vysvětluje význam norem vydaných Evropským institutem pro standardy v telekomunikacích (ETSI) – PAdES LTV, CAdES LTV a XAdES LTV nejen s ohledem na dodržení požadavků zákona, ale i z ryze praktických důvodů.

Internetový magazín určený finančním ředitelům a specialistům připomíná, že zmíněná legislativní změna ukončila stav, kdy v mnoha podnicích byli nuceni uchovávat důležité dokumenty paralelně i ve formě listinných originálů. Nyní je možné archivovat způsobem, který dává jistotu, že kdykoliv v budoucnosti bude možné snadno a nezpochybnitelně prokázat, že dokument byl platný a že v něm nebyly provedeny změny. Tuto průkaznost budou akceptovat úřady v České republice i jiných zemích EU.

Více informací naleznete na následujících odkazech:

  • Článek Průlom v elektronické archivaci
  • Nabídka řešení Software602 pro archivaci dokumentů s elektronickým podpisem podle legislativou vyžadovaných formátu PAdES, CAdES nebo XAdES

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222