eIDAS

eIDAS je součástí naší firemní DNA stejně jako digitalizace. Víme o něm vše a díky tomu naše řešení mohou úspěšně fungovat napříč všemi státy Evropské unie.

eIDAS je nařízení Evropského parlamentu o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Co to vlastně znamená? Jasné vymezení pravidel pro digitální trh v Evropě, hlavně práci s elektronickým podpisem a ověřování elektronické identity. Požadavky eIDAS dobře známe a jejich plnění je zahrnuté v naší technologii Long-Term Docs, která je integrální součástí našich řešení, produktů a služeb. Nařízení eIDAS v oblasti elektronických podpisů a certifikátů implementuje v ČR nový zákon o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce (Zákon č. 297/2016 Sb.). Ten vstoupil v účinnost v září 2016 stejně jako Zákon č. 298/2016 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru. 

Formáty elektronických podpisů v prováděcích předpisech jsou definované na základě norem ETSI, kde jsme se jako jediný člen ETSI z České republiky zúčastnili plug testů na formáty podpisů PAdES, CAdES, XAdESASiC a e-Signature validation. Zdařilé plug testy dávají našim klientům jistotu, že řešení společnosti Software602 odpovídá nejpřísnějším mezinárodním požadavkům. Současně mají jistotu, že je plně ověřena kompatibilita našeho řešení napříč státy Evropské unie. Díky tomu tak mohou bez jakýchkoli pochybností ověřovat dokumenty vytvořené v ostatních zemích EU a mají také garanci toho, že jimi vytvořený dokument bude bez problémů akceptován v kterékoli zemi EU. ETSI Plugtests™ slouží k formování vzájemného technologického souladu při vytváření, podepisování a ověřování elektronických dokumentů. Účastníci plug testů svojí aktivní účastí přispívají ke zpřesňování a zlepšování definicí dalších verzí norem a také se podílejí na legislativním vývoji.

Na implementaci eIDAS v oblasti elektronické identifikace se v ČR se zatím čeká, ministr vnitra ČR při projednávání zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce v parlamentu přislíbil návrh nového zákona do konce roku 2016.

Oficiální značka důvěry EU pro kvalifikované služby vytvářející důvěru.  

Software602 a.s., FULL MEMBER, CZECH REPUBLIC

Software602 a.s., FULL MEMBER, CZECH REPUBLIC

      

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222