Certifikace

Jsme certifikováni podle mezinárodních norem řízení, které provedly renomované globální certifikační společnosti. Klienti díky tomu mají jistotu, že naše procesy jsou efektivní a dodávky spolehlivé.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 je systém managementu kvality oganizace. 22.2.2016 jsme byli prověřeni a získali tak tento certifikát pro následující oblasti: Analýzy; Návrh řešení; Vývoj; Implementace; Servis a podpora ICT technologií a SW systémů a řešení.

ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1 je mezinárodní norma řízení kvality služeb v oblasti informačních technologií. V rámci certifikačního procesu auditor (v případě společnosti Software602 se jednalo o globální auditorkou firmu Tayllor & Cox) prověřuje, zda je dodavatel IT služeb zaměřen na potřeby zákazníka, zda tomu odpovídají procesy, zda jsou tyto procesy reálně dodržovány a zda dodavatel pracuje na neustálém zlepšování.

ISO:/IEC 27001:2013

ISO:/IEC 27001:2013 je norma zaměřená na řízení bezpečnosti informací. Dává jistotu, že si certifikovaná společnost uvědomuje, jak jsou informace cenné, podniká potřebné kroky (technické, organizační i personální) k jejich ochraně, že tyto kroky mají povahu uceleného systému a jsou vtěleny ve směrnicích, které se reálně dodržují

ITIL

Klíčoví projektoví manažeři a techničtí specialisté firmy Software602 jsou certifikováni podle metodiky ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Jedná se o soubor návodů a postupů pro poskytování IT služeb, které mají zajistit, že budou realizovány jen takové činnosti, které zadavateli přinášejí přidanou hodnotu a že tyto činnosti budou pečlivě monitorovány a řízeny.

Prince2

Někteří konzultanti společnosti Software602 byli certifikováni podle mezinárodní metodiky řízení projektů Prince2. Tato metodika byla původně vyvinuta pro britskou vládu, ale později ji převzaly další evropské vlády, mezinárodní organizace jako NATO a EU a stovky komerčních organizací. Od srovnatelné metodiky, kterou je americká PMI, se liší svou komplexností. Pokrývá totiž celý životní cyklus projektu od rozhodování, zda projekt realizovat až po vyhodnocení výsledků s časovým odstupem. Metodika Prince2 dává jistotu, že nic nebylo opomenuto a že všechny oblasti projektu jsou pod kontrolou. Metodika je pravidelně doplňována o aktuální zkušenosti z řízení IT projektů, zatím poslední verze byla vydána v roce 2009.

Plug testy evropského ústavu pro telekomunikační normy

ETSI

Jako jediný člen ETSI z České republiky, který je aktivní v oblasti elektronických podpisů, se společnost Software602 úspěšně zúčastnila plug testů na formáty podpisů PAdES, CAdES, XAdES a ASiC. Potvrdila tím tak svoji technologickou vyspělost v oblasti elektronických podpisů a také roli technologického lídra v této oblasti.

Certifikace na Slovensku

Prošli jsme certifikací posuzující shodu v oblasti elektronického informačního systému a správy registratůry. Náš informační systém splňuje požadavky výnosu Ministerstva vnitra Slovenské republiky č. 525/2011 Sb. o standardech pro elektronické informační systémy na správu registratury s úrovní hodnocení "Vysoká úroveň".

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222