Long-Term Docs od Software602

Integrační řešení pro hromadnou konverzi dokumentů do formátu PDF a archivního formátu PDF/A v informačních systémech.

Centrální serverové řešení pro konverzi dokumentů

Zařízení

Zařízení

Zařízení

Zařízení

  • Konverze do formátů PDF (nejběžnější formát pro podpis a pečeť) a PDF/A (archivní formát s ověřovacími funkcemi v souladu s normou s definovanými úrovní formátu PDF/A - 1,2 i 3),
  • pro úřady konverze z moci úřední s napojením na centrálu Czech POINT (doložky, JIP/KAAS), validace formátu PDF/A na soulad proti Národnímu archivu,
  • postprocesing PDF dokumentů - funkce pro OCR, čárové kódy, podpora iTEXT (iTEXT pro flattening a zpracování XFA formátu) apod.,
  • jednotné rozhraní pro snadnou implementaci a napojení více informačních systémů na jeden centrální konverzní server.

Zařízení

Konverze do formátů PDF (nejběžnější formát pro podpis a pečeť) a PDF/A (archivní formát s ověřovacími funkcemi v souladu s normou s definovanými úrovní formátu PDF/A - 1,2 i 3)

Zařízení

pro úřady konverze z moci úřední s napojením na centrálu Czech POINT (doložky, JIP/KAAS), validace formátu PDF/A na soulad proti Národnímu archivu,

Zařízení

postprocesing PDF dokumentů - funkce pro OCR, čárové kódy, podpora iTEXT (iTEXT pro flattening a zpracování XFA formátu) apod.,

Zařízení

jednotné rozhraní pro snadnou implementaci a napojení více informačních systémů na jeden centrální konverzní server.

Snadná integrace a napojení na informační systémy

Integrace

Snadná integrace do libovolných projektů prostřednictvím webových služeb.

eIDAS Platforma

Plná integrace s eIDAS platformou Software602® (často využívané s Windows verzí aplikace Signer pro práci s PDF dokumenty).

Požadavky na nákup

Konverze z moci úřední

Rychlá realizace konverze z moci úřední do libovolných systémů s napojením na centrálu CzechPoint.

Zajistěte pro své elektronické dokumenty i další péči.
eIDAS platforma od Software602®

Pro byznys i státní správu je zajištění bezpečnosti elektronických služeb, standardizace, kompatibilita a přeshraniční uznávání v rámci EU velmi důležitá. Pomůžeme vám vyřešit všechny, nebo jen některé oblasti eIDAS problematiky. eIDAS Platforma Software602®.

Reference

generic-logo-01.jpg

Czech POINT

Naše formulářové rozhraní spojuje různé rejstříky a registry české veřejné správy a téměř 7000 pracovišť na městských a místních úřadech, poštách, velvyslanectvích, pobočkách Hospodářské komory ČR a notářstvích.

generic-logo-fsuk.jpg

Fakulta humanitních studií UK v Praze

Jednoduchá tvorba a schvalování návrhů na vyslání na zahraniční pracovní cesty včetně servisních formulářů.

logo_poslanecka_snemovna_l.jpg

Kancelář Poslanecké sněmovny

Řešení konverze dokumentů.

Více případových studií a referencí

Aplikace Long-Term Docs

Cenovou nabídku řešení požadujte po specialistovi na produkt Long-Term Docs.

Váš kontakt pro Long-Term Docs

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do dvou pracovních dnů.