Long-Term Docs od Software602

Integrační řešení pro hromadnou konverzi dokumentů do formátu PDF a PDF/A v informačních systémech.

Centrální řešení pro konverzi dokumentů

Poskytuje široké portfolio funkcí pro konverzi dokumentů do formátu PDF a PDF/A.

Zařízení

Zařízení

  • Autorizovaná konverze z moci úřední s napojením na centrálu Czechpoint,
  • konverze dokumentů a e-mailových příloh do PDF či PDF/A v souladu s ISO.
  • konverze datových zpráv a jejich příloh do formátu PDF/A.

Zařízení

Ověření platnosti kvalifikovaných elektronických podpisových certifikátů z celé EU

Zařízení

Konverze dokumentů a e-mailových příloh do PDF či PDF/A v souladu s ISO

Pro plynulé workflow

Integrace

Snadná integrace do libovolných projektů prostřednictvím webových služeb.

Požadavky na nákup

Konverze z moci úřední

Rychlá realizace konverze z moci úřední do libovolných systémů.

Pro detailní informace o integraci produktu na konkrétní systém požádejte Long-Term Docs specialistu.

Zařízení

Integrace

Individuální projekty s nasazením s vlastní integrační Web Service (prostředí ASP.NET a Java JRE). Součástí SDK je aplikační server s obsluhou lokálních nebo cloud úložišť s integrací aplikace Signer.

  • Snadná integrace do libovolných projektů prostřednictvím webových služeb,
  • nejjednodušší způsob integrace do Windows aplikací pomocí .NET 3.5.

Reference

generic-logo-01.jpg

Czech POINT

Naše formulářové rozhraní spojuje různé rejstříky a registry české veřejné správy a téměř 7000 pracovišť na městských a místních úřadech, poštách, velvyslanectvích, pobočkách Hospodářské komory ČR a notářstvích.

generic-logo-fsuk.jpg

Fakulta humanitních studií UK v Praze

Jednoduchá tvorba a schvalování návrhů na vyslání na zahraniční pracovní cesty včetně servisních formulářů.

logo_poslanecka_snemovna_l.jpg

Kancelář Poslanecké sněmovny

Řešení konverze dokumentů.

Případové studie a reference

Aplikace Long-Term Docs

Cenovou nabídku řešení požadujte po specialistovi na produkt Long-Term Docs.

Ondřej Málek

Váš kontakt pro Long-Term Docs

Martin Vondrouš +420 739 323 613 vondrous@602.cz