Digitální archivace

Náš dlouhodobý archiv je vytvořený pro ukládání dat v libovolném formátu a je zabezpečený proti jejich ztrátě, pozměňování nebo neoprávněnému přístupu. V souladu s legislativou a technickými standardy vám zajistíme platnost a právní jistotu všech dokumentů od vzniku až po skartaci.

6 předností digitální archivace

Zařízení

Zařízení

Zařízení

Zařízení

Zařízení

Zařízení

Zařízení

  • Zabezpečená neporušitelnost obsahu dokumentu,
  • dlouhodobá možnost ověření - garance důvěryhodnosti původu dokumentu v čase,
  • standardní inteligenční rozhraní pro další IS,
  • důvěryhodnost původu dokumentu nebo dokladu,
  • dlouhodobá čitelnost dokumentů po celou dobu jejich existence,
  • kontrola existence a platnosti elektronických podpisů a časových razítek včetně zaznamenávání výsledků do metadat dokumentu.

Zařízení

Zabezpečená neporušitelnost obsahu dokumentu

Zařízení

Dlouhodobá možnost ověření - garance důvěryhodnosti původu dokumentu v čase

Zařízení

Standardní inteligenční rozhraní pro další IS

Zařízení

Důvěryhodnost původu dokumentu nebo dokladu

Zařízení

Dlouhodobá čitelnost dokumentů po celou dobu jejich existence

Zařízení

kontrola existence a platnosti elektronických podpisů a časových razítek včetně zaznamenávání výsledků do metadat dokumentu

Digitální archivace je modulární

Digitální archivace je modulární. Jednotlivé moduly se mohou doplňovat a jejich propojení je snadné.

Digitalizace procesů

Digitalizace procesů

Převádíme libovolné firemní procesy napříč odděleními s automatickým schvalováním a oběhem dokumentů.

Řízení dokumentů

Řízení dokumentů

Měsíčně naši klienti již řídí přes 1 mil. dokumentů, spisů i datových zpráv. Od přijetí, vyhledávání, schvalování, archivaci až po skartaci.

Vytěžování dat z dokumentů a OCR

Vytěžování dat z dokumentů a OCR

Konec ručního přepisu. Pracujte s daty ihned díky automatickému vytěžování údajů z naskenovaných dokumentů. Používáme řešení Docu-X, Kofax, ABBYY Flexicapture.

Certifikace


Máme potřebné mezinárodní certifikace a partnery, kteří patří ke špičkám ve svých oborech.

Office Office Office Office

Případové studie

uniqa.jpg

Pojišťovna Uniqa

Usnadnit práci obchodním zástupcům bylo cílem firmy UNIQA. Obchodní zástupci nyní mohou podepisovat smlouvy o pojištění s klienty přímo v terénu a nemusejí se věnovat zbytečné administrativě. Díky řešení od společnosti Software602.

Reference

Méně papírování a více efektivity. Podívejte se, jak jinde dokázali využít digitalizaci ve svůj prospěch.

generic-logo-01.jpg

Czech POINT

Naše formulářové rozhraní spojuje různé rejstříky a registry české veřejné správy a téměř 7000 pracovišť na městských a místních úřadech, poštách, velvyslanectvích, pobočkách Hospodářské komory ČR a notářstvích.

generic-logo-fsuk.jpg

Fakulta humanitních studií UK v Praze

Jednoduchá tvorba a schvalování návrhů na vyslání na zahraniční pracovní cesty včetně servisních formulářů.

Více případových studií a referencí

Kontaktujte našeho specialistu

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do dvou pracovních dnů.