Středočeský kraj

Žádat o kotlíkové dotace byla ještě před nedávnou dobou noční můra občanů. Stát před budovou úřadu od ranních hodin v jakémkoli počasí se zdálo jako nezbytnost, pokud někdo chtěl získat finanční příspěvek na výměnu starého kotle za nový. Že to jde i jinak, bez zbytečných komplikací a z pohodlí domova, se přesvědčili občané Středočeského kraje.

Výchozí stav

Projekty pro získání kotlíkových dotací na výměnu starých kotlů za nové, ekologické, nejsou žádnou novinkou. Pro každý kraj byly i dříve průběžně vypisovány potřebné dotační programy. V nich byla vždy určena výše celkových příspěvků a také termíny, kdy je možné o dotace zažádat, včetně seznamu požadavků, které žadatelé musejí splnit. A nejpozději v noci před zahájením sběru žádostí se museli všichni zájemci začít řadit před zavřeným úřadem do fronty na chodníku, ať byla zima nebo déšť. Jen tak měli šanci získat dobré pořadí a tím i naději na získání kotlíkové dotace a nový ekologický kotel.

Naším cílem byla maximální transparentnost při sběru žádostí o dotace. Také jsme chtěli umožnit, aby si lidé vše mohli v klidu a s předstihem nachystat a žádat o dotace z pohodlí domova bez zbytečného stresu a front před úřadem. Zájem ze strany občanů byl velký a díky pečlivé přípravě se vše podařilo uskutečnit bez zbytečných komplikací a podle plánu.

DANIEL ROKOs

Středočeský kraj, vedoucí oddělení informatiky a komunikačních technologií 

Východisko: online podání

To všechno představitelé Středočeského kraje chtěli co nejrychleji změnit, vyjít občanům–žadatelům o dotace maximálně vstříc a odstranit nedůstojné fronty. Proto rozhodli o tom, že žádosti půjde podávat pouze elektronicky. Sběr žádostí v elektronické formě zajistí jednoznačné pořadí příchozích žádostí, a navíc kompletní data v elektronické podobě bez nutnosti jejich dalšího přepisování z papírových dotazníků při maximální transparentnosti. Každý žadatel vyplnil žádost na svém preferovaném zařízení odkudkoli chtěl a po odeslání žádosti obdržel potvrzení o přijetí včetně jedinečného číselného kódu.

Hlavní přínosy online podání pro žádosti o dotace

Sběr žádostí v elektronické podobě odstartoval 4. října 2017 v 8 hodin, kdy Středočeský kraj začal přijímat elektronické žádosti o příspěvky přidělené na výměnu starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě za tepelná čerpadla, kotle výhradně určené pro spalování biomasy, automatické kotle na uhlí a biomasu či za plynové kondenzační kotle.

Sběr žádostí probíhal velmi jednoduše a transparentně. Každý žadatel po odeslání žádosti obdržel potvrzení o přijetí žádosti, na kterém byl jedinečný číselný kód, pořadí žádosti, datum podání a základní údaje o žadateli. Žádost podanou elektronickou formou si pak lidé mohli vytisknout a spolu s potřebnými doklady, nutnými pro získání dotace, ji museli do 20 pracovních dnů doručit na Krajský úřad Středočeského kraje.

Krajský úřad také žadatelům umožnil nachystat si žádosti s měsíčním předstihem. Občané si tak mohli v klidu a postupně připravovat všechny nezbytné doklady, aby při zahájení sběru žádostí mohli mít vše potřebné nachystané k odeslání.

Výhody sběru elektronických žádostí o kotlíkové dotace jsou i na straně krajského úřadu – odpadly zbytečné fronty a strkanice před budovou úřadu. Hlavně ale úřad získává veškerá data v elektronické podobě a jeho pracovníci nemusejí zbytečně přepisovat data z papírových formulářů „do systému“. Pracovníkům Středočeského kraje také elektronické podání žádostí usnadnilo samotné evidování žádostí a přineslo úplný přehled nad čerpáním finančních prostředků.

Zahájení sběru žádostí o dotace předcházela důkladná příprava. Očekávali jsme velký nápor podaných žádostí již v prvních vteřinách od zahájení sběru. Tento předpoklad se beze zbytku naplnil – jen v prvních vteřinách po zahájení přišlo zhruba 4.500 žádostí a poté následovalo doručení dalších žádostí o kotlíkové dotace. Řešení Software602 tak zajistilo hladký průběh příjmu žádostí i následné vyhodnocení, a to v kraji, kde byl podáván nejvyšší počet žádostí.

MICHAL VEJVODA

ředitel divize Samospráva Software602

Attached files

Want to know more? Contact us

and meanwhile say goodbye to the paper

Please use the contact form

Call
+420 222 133 222