Město Broumov

Moderní digitální město, které vychází vstříc svým občanům i pracovníkům úřadu bez nutnosti zbytečně vyplňovat papírové formuláře a stát u přepážek úřadu. Taková vize stála na začátku rozhodnutí o chystané digitalizaci v Broumově, která se rychle dokázala proměnit v příjemnou realitu.

Výchozí stav

Broumov jako obec s rozšířenou působností má oproti ostatním obecním úřadům povinnosti nejen vůči svému správnímu obvodu, ale i vůči dalším obcím. Vzhledem k počtu zajišťovaných agend, které se týkají podání občanů i organizací, už bylo neúnosné řešit vše papírovou cestou. Při velkém množství papírových dokumentů a formulářů, které navíc narůstalo, se proces zpracování prodlužoval. Při práci s papírovými formuláři také v porovnání s digitálními procesy rostla chybovost a účastníci procesu neměli žádný přehled o tom, v jaké fázi se proces právě nachází. Proto bylo rozhodnutí o digitalizaci jasnou volbou.

Hledali jsme efektivní nástroj pro elektronizaci interních a externích procesů MěÚ Broumov a řešení FormFlow od Software602 splnilo naše požadavky. Veškeré procesy nyní řešíme pomocí inteligentních formulářů se zaručenou autorizací a z libovolných zařízení. Využíváme i Long-Term Docs Signer, který jsme zavedli v rámci ISRS, ale jeho funkcionality plně slouží i při běžné práci.

MILOŠ TEICHMAN

odpovědný pracovník agendy IT, Město Broumov

Východisko: FormFlow

Řešením, které veškeré potřeby ORP Broumov pokrývá, je FormFlow od Software602. FormFlow je modulární a umožňuje reagovat na konkrétní požadavky zadavatele podle jeho konkrétních potřeb. Celý projekt byl proto rozdělen do několika na sebe navazujících částí, které se týkaly digitalizace interních procesů, elektronizace podání občanů a organizací ve správním obvodu ORP Broumov. Vzhledem k nové evropské i tuzemské legislativě, která se týká zejména Nařízení eIDAS, byla součástí realizovaného řešení také dodávka nástroje pro práci s dokumenty dle tohoto nařízení.

Hlavní přínosy digitalizace:

Digitalizace zrychlila a zefektivnila interní procesy úřadu a přinesla občanům i organizacím ve správním obvodu ORP Broumov možnost podávat elektronická podání bez nutnosti chodit osobně na úřad.

DIGITALIZOVANÉ INTERNÍ SCHVALOVACÍ PROCESY

 • Cestovní příkaz
 • Aplikace pro elektronizaci rady/zastupitelstva města
 • Evidence smluv s napojením na ISRS
 • Nepřítomnost na pracovišti
 • Objednávky
 • Úkolovník
 • HelpDesk
 • Elektronická doručenka

Další přínosy digitalizace:

ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ OBČANŮ A ORGANIZACÍ

Formuláře přenesené působnosti pro agendy týkající se stavebního odboru, životního prostředí a odboru dopravy jsou standardizované dle zákonné předlohy. Nasazeno je zhruba 70 formulářů/žádostí (např. „Žádost o stavební povolení“, „Žádost o kolaudaci“ apod.).

KLIENTSKÁ APLIKACE LONG-TERM DOCS SIGNER PRO PRÁCI S DOKUMENTY DLE NAŘÍZENÍ eIDAS, JAKO JE

 • Konverze dokumentů do archivního formátu PDF/A
 • Práce s dokumenty podle standardů PAdES, XAdES, CAdES a ASiC
 • Autorizace dokumentů PDF, MS Office, OpenOffice pomocí elektronického podpisu a časového razítka
 • Ověření validity autorizovaných dokumentů přímo vůči certifikačním autoritám z celé EU, s možností vytvoření validační doložky
 • Anonymizace dat v PDF dokumentech
 • Přidat/odebrat stránky v PDF dokumentech
 • A řada dalších funkcionalit pro práci s dokumenty

Spolupráce s ORP Broumov byla příkladná. Na straně zadavatele byla jasná vize digitálního města, kde zbytečné papírování nemá místo. Stejně tak byla zřetelná snaha zjednodušit vlastním úředníkům práci všude tam, kde je to možné, aby se mohli
maximálně věnovat potřebám města a jeho občanům.

JIŘÍ šÍREK

obchodní manažer společnosti Software602

Attached files

Want to know more? Contact us

and meanwhile say goodbye to the paper

Please use the contact form

Call
+420 222 133 222