Městská část Praha 3

Jak může vypadat opravdový zájem úřadu o mínění a postoje občanů na dění v městské části, ukazuje dobrý příklad Prahy 3. Tam díky pestré škále dotazníků a anket již několik let aktivně sbírají jejich názory. Moderní technologie ale slouží i k jiným věcem, třeba vyúčtování dotací.

Výchozí stav

Radnice chtěla mít možnost rychle získávat odpovědi na otázky, které se týkají zvyklostí občanů, spolupráce s neziskovými organizacemi, investičních projektů nebo rozvoje území.  Dotazování probíhalo i dřív, práce s daty však byla zbytečně zdlouhavá – od přípravy papírových dotazníků, přes jejich vyplňování až po vyhodnocování a přepis dat do systému. Cílem změny bylo, aby práce s daty byla jednoduchá pro občany i pracovníky úřadu a to nejen u dotazníků, ale i jinde, třeba při práci s žádostmi o dotace. A aby pracovníci úřadu mohli potřebné formuláře tvořit bez závislosti na třetích stranách.

Vedení radnice chtělo usnadnit a zlepšit práci s daty a využívat je co nejefektivněji. Chtělo také být blíž občanům a znát jejich názory a postoje k tomu, jak se jim v Praze 3 žije, jakým směrem by se měla rozvíjet a co by se mělo nebo mohlo zlepšit.

TOMÁŠ HILMAR

Městská část Praha 3, oddělení informatiky

Východisko

Řešením, které požadavky na rychlost a jednoduchost splnilo, byl FormApps Server od Software602. Od počátku bylo jasné, jaké má městská část požadavky a že největší důraz klade na uživatelskou přívětivost. Od výběru dodavatele k prvním formulářům pro sběr dat proto nebyla dlouhá cesta.

Práce s formuláři Software602 není složitá a pracovníci úřadu je po zaškolení ihned začali tvořit zcela bez cizí pomoci. Výhodou celého řešení je právě rychlost jejich tvorby, kdy je možné bez prodlení jednoduše reagovat na aktuální situaci a sbírat a vyhodnocovat potřebná data. To vše přímo pracovníky úřadu.

Hlavní přednosti digitalizace

Mezi hlavní přednosti patří uživatelská přívětivost a snadná práce s formuláři. To je přínosné jak pro pracovníky úřadu, tak i pro veřejnost.  Posun nastal ve sběru informací od občanů – dříve bylo nutné vyplňovat papírové dotazníky (např. při veřejných diskusích). Veřejné diskuse se pořádají i nadále, ale nově mají občané možnost vyjádřit se k daným tématům i v případě, že se diskusí nemohou osobně účastnit. Své postoje a názory dnes mohou obyvatelé Prahy 3 vyjádřit jednoduše prostřednictvím internetu. A díky technologiím pracovníci úřadu už také nemusejí přepisovat data z papírových dotazníků.

Kde všude digitalizace pomáhá

V dnešní době mohou moderní technologie a digitalizace pomáhat všude bez ohledu na velikost obce, města či krajského úřadu. Elektronickým podáním počínaje, přes dotační programy (od podání žádosti po jejich vyhodnocení, jako třeba v případě populárních kotlíkových dotací), digitalizaci samosprávných agend, životní situace a portálovými řešeními konče. Možností využití je celá řada a záleží jen pracovnících radnice, k čemu moderní technologie využijí.

Radnice v Praze 3 vsadila na digitalizaci a díky tomu efektivně  získává odpovědi na otázky, které se týkají zvyklostí občanů, spolupráce s neziskovými organizacemi, investičních projektů nebo rozvoje území.

Naše technologie nabízí úřadům celou řadu výhod při sběru a vyhodnocování dat bez ohledu na jejich velikost. Názory a postoje občanů mohou snadno získávat menší obce nebo krajské úřady. Pomocí dotazníků mohou představitelé úřadů velmi rychle reagovat na to, co se právě děje, a získávat potřebnou zpětnou vazbu.

MICHAL VEJVODA

ředitel divize Samospráva Software602

Attached files

Want to know more? Contact us

and meanwhile say goodbye to the paper

Please use the contact form

Call
+420 222 133 222