Český úřad pro zkoušení zbraní

Řešení Elektronické spisové služby.

Want to know more? Contact us

and meanwhile say goodbye to the paper

Please use the contact form

Call
+420 222 133 222