DokMistr od Software602

Systém pro digitální archivaci dokumentů a procesů nad dokumenty od jejich vzniku až po archivaci a skartaci. Obsahuje DMS se spisovou službou.

Připraven k rychlému nasazení u klienta

Systém postavený podle skutečných potřeb klientů s komplexní péčí o dokumenty a jejich metadata. S rychlým vyhledáváním a nastavením vlastních uživatelských filtrů.

Zařízení

Zařízení

Zařízení

Zařízení

Zařízení

  • Jednotná evidence dokumentů z datových schránek, e-mailů a listinných zásilek s digitalizací a automatickým importem ze složek,
  • přímá integrace na MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) včetně šablon dokumentů,
  • dlouhodobá archivace dokumentů podle nařízení eIDAS. Disponuje certifikovanými službami důvěry pro ověření dokumentů a dlouhodobé ošetření dokumentů,
  • řízená skartace dokumentů,
  • v souladu s českou i evropskou legislativou. Připraven pro GDPR.

Stáhnout produktový list

Stáhnout produktový list

Zařízení

Jednotná evidence dokumentů z datových schránek, e-mailů a listinných zásilek s digitalizací a automatickým importem ze složek

Zařízení

Přímá integrace na MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) včetně šablon dokumentů

Zařízení

Dlouhodobá archivace dokumentů podle nařízení eIDAS. Disponuje certifikovanými službami důvěry pro ověření dokumentů a dlouhodobé ošetření dokumentů

Zařízení

Řízená skartace dokumentů

Zařízení

V souladu s českou i evropskou legislativou. Připraven pro GDPR.

Jeden systém pro kompletní správu dokumentů

Rychlá evidence, schválení, uložení, archivace a skartace s integrací na jiné systémy bez nutnosti opětovného zaškolování uživatelů s jednoduchým ovládáním a přívětivým uživatelským prostředím.

Pošta

Příchozí pošta a její digitalizace. Příchozí e-maily a jejich evidence. Automatizovaná pravidla pro třídění.

Datové schránky

Evidence + archivace přích. / odch. datových zpráv. Zpracování pro více subjektů. Kontrola a připojení certifikátů.

Spisy

Sdružování dokumentů do spisů. Sjednocení dokumentů do stejných celků

Archivace

Bezpapírová digitální archivace Vás zrychlí nejen díky fulltextovému vyhledávání s možností vícenásobné filtrace parametrů z metadat.

Směrnice

Evidence směrnic a metadat směrnic. Workflow nad směrnicemi. Hlídání platnosti. Procesy nad směrnicemi.

Smlouvy

Evidence smluv. Evidence metadat smluv. Procesy a workflow nad smlouvami.

Dokumenty

Evidence dokumentů. Evidence metadat k dokumentu. Procesy a workflow nad dokumenty.

Objednávky

Vyhotovení objednávky. Párování s objednávkami. Schválení objednávky. Podepsání objednávky. Vytvoření elektronického originálu

Faktury

Evidence příchozích a odeslání faktur. Párování s objednávkami a schválení faktur.

Skartace

Jak dlouho evidovat vaše dokumenty víte vy. Na začátku stačí lhůty definovat a o další už se postará DokMistr. Na blížící se termíny vás tak bude upozorňovat automaticky.

Správa

Správa uživatelů, rolí a skupin. Správa organizační struktury.

Integrace

Napojení na Microsoft Active Directory. Ukládání a přístup LDAP. Zajištění Single Sign On.

Integrace DokMistra do vaší stávající infrastruktury:

Office Office Office Office Office


Je rychlá a vyžaduje minimální nároky. DokMistr umí aktivně spolupracovat s vybranými softwarovými komponentami.
Například: HELIOS Orange, HELIOS Green, Navision, SharePoint, OCR DocuX, OCR Kofax Capture, OCR Abbyy Flexicapture, K2.
Pro konkrétní dotazy se spojte s DokMistr specialistou.

Zařízení

Integrace

Systém lze integrovat pomocí webových služeb,
LDAP ( Active Directory) nebo SSO (Single Sign On).

DokMistr pracuje také ve spojení s MS Office.
  • otevírání / ukládání dokumentů z MS Office
  • úpravy dokumentů přímo v aplikacích MS Office
  • připomínky nebo schvalovací procesy z MS Office
  • detailní informace integrace žádejte u DokMistr specialisty

DokMistr specialista

DokMistr specialista

Reference

uniqa.jpg

Pojišťovna Uniqa

Usnadnit práci obchodním zástupcům bylo cílem firmy UNIQA. Obchodní zástupci nyní mohou podepisovat smlouvy o pojištění s klienty přímo v terénu a nemusejí se věnovat zbytečné administrativě. Díky řešení od společnosti Software602.

Bilfinger

Bilfinger

Projekt, který zrušil většinu „papírování“ s odchozí fakturací. Digitalizace rutinních činností z valné většiny odstranila z vystavování faktur papírové dokumenty a přinesla zrychlení procesů, snadnější práci zaměstnanců a menší chybovost. Provedená digitalizace se tak pozitivně projevila i v ekonomických výsledcích firmy.

cepro.jpg

Čepro

Přechod na elektronické faktury, digitální archiv a sofistikovaný systém kontrol ušetřily zaměstnancům společnosti i zákazníkům množství mechanické práce.

upc_logo.jpg

UPC

Zajištění klíčových schvalovacích procesů bylo vyřešeno zavedením digitalizovaných inteligentních formulářů. Pro UPC jsme vyvinuli a dodali systém pro správu a řízení jejich oběhu.

Více případových studií a referencí

Jaký je DokMistr v praxi?

Předvedení aplikace, informace o možnostech pronájmu nebo nákupu získáte od našeho specialisty na DokMistra.

DokMistr specialista

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do dvou pracovních dnů.