+420 222 011 602

DokMistr - DMS systém se spisovou službou a digitálním archivem

Obsahuje komplexní řešení pro správu dokumentů v rámci celého jejich životního cyklu. Nedělejte kompromisy, vyberte si to správné řešení vše v jednom: správa a řízení dokumentů, spisová služba, workflow a archivace, a to vše s napojením na vaše stávající systémy.

Dokmistr prakticky na semináři dne 26.6. od 10 hodin. V prostorech Erbia Congress Centrum (Praha 4 - Pankrác).
Přihlásit se

DokMistr - základní filozofie řešení

 • Dokumenty
 • Spisová služba
 • Workflow
 • Digitální archivace

Zařízení

Nezávislost a přehled o všem nezbytném. Veškeré potřebné informace o dokumentech a procesech máte vždy po ruce. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – známé jako GDPR, jsme implementovali omezení práce s osobními údaji na nezbytnou míru, kontrolu na duplicity, podporu práv pro naplnění práv subjektu, podporu práva na výmaz a rozšíření záznamů o práci s osobními údaji.

Co vám ihned vyřešíme?

Pošta

Datové schránky

Spisy

Směrnice

 • příchozí pošta a její digitalizace
 • příchozí e-maily a jejich evidence
 • připojení certifikátů a časových razítek
 • zajištění neměnnosti a autentičnosti
 • automatizovaná pravidla pro třídění
 • Evidence příchozích/odchozích datových zpráv
 • Zpracování pro více subjektů
 • Kontrola certifikátů
 • Připojení certifikátů
 • Automatizovaná pravidla pro doručení/odeslání
 • Lhůty pro vyřízení
 • Workflow nad datovými zprávami
 • Auditní logování operací
 • Archivace datových zpráv příchozích / odchozích
 • Sdružování dokumentů do spisů
 • Sjednocení dokumentů do stejných celků
 • Lhůty pro zpracování
 • Workflow nad spisy
 • Auditní logování operací
 • Archivace spisů
 • Evidence směrnic
 • Evidence metadat směrnic
 • Workflow nad směrnicemi. Hlídání platnosti
 • Procesy nad směrnicemi:
  • Vznik
  • Schválení
  • Distribuce - prokazatelné seznámení se s dokumentem
  • Podepsání směrnice 
 • Verzování směrnic
 • Integrace s MS Office
 • Šablony směrnic
 • Vyhledávání
 • Fulltextové vyhledávání
 • Auditní logování operací
 • Archivace směrnic

Smlouvy

Dokumenty

Objednávky

Faktury

 • Evidence smluv.
 • Evidence metadat smluv
 • Procesy nad smlouvami:
  • Vznik
  • Schválení 
  • Distribuce
  • Odeslání smlouvy
  • Podepsání smlouvy
 • Workflow nad smlouvami
 • Verzování smluv
 • Integrace s MS Office
 • Šablony smluv
 • Vyhledávání
 • Fulltextové vyhledávání
 • Auditní logování operací
 • Archivace dokumentů

 •  
 • Evidence dokumentů
 • Evidence metadat k dokumentu
 • Procesy nad dokumenty:
  • Vznik
  • Schválení
  • Distribuce
  • Odeslání dokumentu
  • Podepsání dokumentu
 • Workflow nad dokumenty
 • Verzování dokumentů
 • Integrace s MS Office
 • Šablony dokumentů
 • Vyhledávání
 • Fulltextové vyhledávání
 • Auditní logování operací
 • Archivace dokumentů
 • Vyhotovení objednávky
 • Schválení objednávky
 • Podepsání objednávky. Vytvoření elektronického originálu
 • Odeslání objednávky
 • Integrace s MS Office
 • Šablony objednávek
 • Vyhledávání
 • Fulltextové vyhledávání
 • Auditní logování operací
 • Archivace objednávek
 • Příchozí
  • Evidence (digitalizace). Tvorba elektronického originálu
  • Párování s objednávkami
  • Schválení faktury
  • Vyhledávání
  • Fulltextové vyhledávání
 • Odchozí
  • Příjem (z ERP přes WS)
  • Evidence
  • Tvorba elektronického originálu
  • Odeslání faktury
 • Auditní logování operací 
 • Archivace faktur

Archivace

Skartace

Správa

Integrace

 • Evidence archivních metadat dokumentů
 • Ověření platnosti dokumentu
 • Provedení záznamu o ověření
 • Auditní logování operací
 • Registrace dokumentu do dlouhodobé péče
 • V souladu:
  • CZ, SK a EU legislativa
  • eIDAS
  • ETSI
 • Archivace dokumentů
 • Archivace balíčků dokumentů (AIP)
 • Vyhledávání
 • Fulltextové vyhledávání
 • Zajištění 
  • Neměnnosti
  • Čitelnosti
  • Existence v čase 
 • Evidence metadat životního cyklu dokumentů 
  • Skartační znak
  • Skartační lhůta
  • Spouštěcí událost
 • Vyhotovení seznamu dokumentů/spisů určených pro skartaci 
 • Spuštění skartace
 • Schválení skartace
 • Skartování dokumentů/spisů
 • V souladu s:
  • CZ, SK a EU legislativa 
  • Standardem spisových služeb (CZ a SK legislativa)
 • Uchování záznamu o skartaci
 • Auditní logování operací
 • Uživatelů
 • Rolí
 • Skupin
 • Organizační struktury
 • Napojení na AD/LDAP
 • Zajištění SSO
 • Spisový a skartační řád 
 • Napojení na ISDS/mail
 • Nastavení pravidel pro workflow 
 • Nastavení pravidel pro doručení/odeslání
 • Nastavení metadat 
 • Nastavení oprávnění 
 • Webové služby
 • LDAP (AD)
 • SSO 

 •  

Elektronické dokumenty a jejich kompletní oběh umíme na jedničku!

uniqa.jpg

Pojišťovna Uniqa

Usnadnit práci obchodním zástupcům bylo cílem firmy UNIQA. Obchodní zástupci nyní mohou podepisovat smlouvy o pojištění s klienty přímo v terénu a nemusejí se věnovat zbytečné administrativě. Díky řešení od společnosti Software602.

Bilfinger

Bilfinger

Projekt, který zrušil většinu „papírování“ s odchozí fakturací. Digitalizace rutinních činností z valné většiny odstranila z vystavování faktur papírové dokumenty a přinesla zrychlení procesů, snadnější práci zaměstnanců a menší chybovost. Provedená digitalizace se tak pozitivně projevila i v ekonomických výsledcích firmy.

upc_logo.jpg

UPC

Zajištění klíčových schvalovacích procesů bylo vyřešeno zavedením digitalizovaných inteligentních formulářů. Pro UPC jsme vyvinuli a dodali systém pro správu a řízení jejich oběhu.

cepro.jpg

Čepro

Přechod na elektronické faktury, digitální archiv a sofistikovaný systém kontrol ušetřily zaměstnancům společnosti i zákazníkům množství mechanické práce.

Případové studie a reference

Certifikace

Na DokMistra se můžete spolehnout. Díky mezinárodní certifikaci a partnerům, kteří patří ke špičkám ve svých oborech, se řadí k prvotřídním DMS systémům.

Jak získat DokMistra nebo odpovědi na další otázky?

Pro konzultaci kontaktujte našeho specialistu Ondřeje Málka.

Volejte
+420 602 140 459

Pište na e-mail
info@602.cz

Nebo využijte
kontaktní formulář

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do dvou pracovních dnů.
osobních údajů