Kvalifikovaná služba a proč je dobré ji mít.

V poslední době je čím dál častěji slyšet o kvalifikovaných službách, nařízení eIDAS a celé řadě dalších výrazů, které jsou spojovány s digitalizací komunikace nejen v České republice. Digitalizace veřejné správy je populární mantra dneška, ale jen někteří umožňují ji reálně uvádět do života.

24. 7. 2018

V celé Evropské unii se díky nařízení eIDAS spustil nezvratný proces digitalizace, Česko nevyjímaje. Všichni, kdo pracují s internetovým bankovnictvím a již nechtějí platit za papírové výpisy, chodit na poštu a do banky, jsou první, kdo jsou již dnes připraveni na digitální komunikaci jak s úřady, tak s velkými korporacemi v oblasti utilit, operátorů bank apod. Nařízení eIDAS jim všem dává jednotná evropská pravidla, jak takovou digitální komunikaci realizovat, aniž by hrozilo, že adresát digitálního podání může toto podání odmítnout.

Na první pohled se zdá, že použití elektronických podpisů, značek, pečetí a časových razítek je složité a nemotorné. Kdo z vás zná dobře termíny PAdES, XAdES, CAdES, ASiC, CRL, OCSP, Rozhodný okamžik, Identifikátor zásad=2.23.134.1.4.1.18.100, eIDAS, Trust List a List of Trust Lists? Kdo z vás zná konkrétní české zákony, například zákon č. 297/2016 Sbírky o službách vytvářejících důvěru (to je ten zákon, který implementuje Nařízení eIDAS v oblasti elektronických podpisů a certifikátů)?

V současné době běží přechodné období, které přináší povinnost vyznat se například v různých druzích elektronických podpisů – uznávaný podpis, kvalifikovaný podpis nebo třeba zaručený podpis. Víte, kdy a kdo má který podpis použít a za jakých podmínek? Víte to jistě? A víte, jak správně pracovat s elektronickými dokumenty, jak elektronické dokumenty archivovat a mít jistotu, že uchováte platnost jejich elektronických podpisů, pečetí nebo razítek v čase třeba pro soudní jednání někdy v budoucnu? Je nutné si uvědomit, že pokud dostanete správně odbavený elektronický dokument, je pro danou věc tím jediným důkazem a je nutné se o něj starat, aby bylo stále ověřitelné, že takový dokument je stále elektronickým originálem. Je to stejné jako u papírových originálů, které si dáváte do svého trezoru.

Proč tedy využívat kvalifikované služby vytvářející důvěru

Všichni ti, kteří mají chuť digitálně komunikovat, ale nemají čas nebo schopnosti vše sledovat, by měli raději využívat kvalifikované služby vytvářející důvěru. Jejich používáním získají jistotu, že jejich práce s elektronickými dokumenty bude správná a bude odpovídat všem legislativním požadavkům včetně nařízení eIDAS. Především však klienti těchto služeb získají bezpečný nástroj pro svoji práci. Poskytovatel služby vytvářející důvěru ručí za správnou funkci služeb podle zákona a je tudíž odpovědný za případné vzniklé škody. S určitou mírou zjednodušení se dá říct, že klient využíváním kvalifikované služby získává pojistku pro práci s elektronickými dokumenty – pokud se „něco pokazí při ověřování“, odpovědnost za vzniklou škodu nese poskytovatel kvalifikované služby a klient je ochráněn. Dobrým příkladem je nová služba SecuSign od Software602, které poskytuje kvalifikované služby vytvářející důvěru pro ověřování platnosti podpisů, pečetí a razítek a uchovávání důvěryhodnosti podpisů a pečetí. A dokonce víc, než má povinnost zajišťovat kvalifikovaná služba. S touto službou získáte jasný přehled o úrovních použitých elektronických podpisů včetně dopadu na jejich právní váhu.

Kvalifikovaná služba je však úplně nejdůležitější v oblasti dlouhodobého uchování elektronických originálů. Nařízení eIDAS v této oblasti stanovuje způsob, jak takové dlouhodobé uchovávání provádět. Jedná se o to, že vše má být optimálně součástí původního dokumentu. Jedině tak si zajistíte fakt, že digitální dokument je pouze na jednom místě, můžete kdykoliv změnit způsob jeho uchovávání v čase a nejste tak závislí na některém poskytovateli nekvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru. Zároveň máte jistotu škodní odpovědnosti poskytovatele kvalifikovaného uchovávání v případě, že by zajištění dlouhodobé ověřitelnosti vašeho cenného digitálního originálu nebylo provedeno správně a vy jste o svůj elektronický originál defacto přišli.

K dlouhodobé ověřitelnosti digitálních dokumentů totiž jistě patří i dlouhodobá čitelnost těchto dokumentů. S tím souvisí i další podpůrné služby SecuSign pro správné vytváření elektronicky podepsaných dokumentů, zajištění dlouhodobé čitelnosti PDF dokumentů konverzí do PDF/A a celá řada praktických nástrojů pro snadnou práci s elektronickými dokumenty.

Nařízení eIDAS a elektronické dokumenty

Nařízení eIDAS přineslo rovnost mezi papírovými a elektronickými dokumenty. To je věc důležitá a pro digitalizaci státní správy nezbytná. S rostoucím množstvím digitálních dokumentů však také roste riziko chybného rozhodnutí na základě neověřeného (nebo špatně ověřeného) digitálního dokumentu. Aby se právě toto nestávalo, existují kvalifikované služby vytvářející důvěru. Ty jsou uživatelům, kteří digitální dokumenty vytvářejí či přijímají, v mnoha ohledech nezbytným pomocníkem. Koneckonců každý z nás ví, proč je dobré mít pojistku na vlastní zdraví či majetek. A doba, kdy je dobré „mít pojištěné“ i digitální dokumenty, již nastala.

Více informací? Spojte se s námi.

Pište na
info@602.cz

Nebo využijte
kontaktní formulář

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do dvou pracovních dnů.