eIDAS v platnosti. Co to znamená?

Podepisování, eIDAS, Legislativa
05. října 2016, 8 minut čtení

První červencový den letošního roku přinesl zásadní přelom - v účinnost vstoupilo nařízení eIDAS. Co toto Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910 /2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (dále jen “eIDAS”) vlastně znamená? To nejdůležitější se dá shrnout do jedné věty – Nařízení eIDAS nyní jasně definuje rovnost mezi papírovou a elektronickou podobou dokumentu.

To znamená, že kdo chce, může elektronicky komunikovat a nesmí být odmítnut.

V rámci Nařízení eIDAS se zrušila platnost Směrnice 1999/93/EC (Směrnice o elektronickém podpisu), která zavedla rámec pro elektronické podpisy v Evropské unii a v České legislativě platila prostřednictvím zákona o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sbírky.

Na rozdíl od Směrnice o elektronickém podpisu, kterou bylo třeba transponovat do národních legislativ jednotlivých členských států EU, Nařízení eIDAS platí k uvedenému datu přímo ve všech členských státech Evropské unie a k jeho zavedení nejsou nezbytné žádné zákony jednotlivých států. Nařízení eIDAS zajišťuje sladění regulačního prostředí v EU a tím zajišťuje bezpečné a hladké elektronické interakce mezi podniky, občany a veřejnou správou. Jeden z důvodů zavedení byl i fakt, že jednotlivé členské státy v rámci svých implementačních zákonů o elektronickém podpisu nebyli zcela jednotní. Jako jednoduchý příklad lze uvést rozdílné vnímání pojmu Zaručený elektronický podpis v České republice a na Slovensku a také rozdílná pravidla pro jeho použití.  

Záměrem Nařízení eIDAS je zvýšit uživatelské pohodlí, důvěru a jistotu ohledně digitálních transakcí a interakcí. Stručně řečeno, nařízení eIDAS přináší jasná pravidla pro práci s elektronickými podpisy a souvisejícími službami vytvářejícími důvěru a zvyšuje zodpovědnost poskytovatelů těchto služeb za jejich bezpečnost. To se týká subjektů, které vytvářejí, ověřují a potvrzují platnost elektronických certifikátů, podpisů, pečetí a elektronických časových razítek.

Elektronické podpisy v ČR

V České republice byly elektronické podpisy definovány zákonem o elektronickém podpisu č.227/2000 Sbírky (dále jen “ZoEP”). V jeho rámci byly definovány podpisy pro fyzické osoby, ale také značky, které se využívali a ještě stále využívají pro označování dokumentů právnických osob, ale také jako kvalifikované značky systémových aplikací. V tuto chvíli je legislativa určena zákonem o službách vytvářejících důvěru (ZoSVD č. 297/2016 ). ZoSVD akceptuje úrovně elektronických podpisů definovaných v eIDAS a navíc doplňuje pro vnitrostátní použití pojem Uznávaný elektronický podpis. Také definuje dvouleté přechodné období, ve kterém je možné používat jak stávající elektronické certifikáty pro elektronický podpis a značku, tak i nové, vyhovující požadavkům eIDAS.

Nařízení eIDAS nyní rozlišuje tři úrovně elektronických podpisů:

  • Jednoduché elektronické podpisy: To jsou data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným elektronickým datům nebo s nimi logicky spojena, a které podepisující osoba používá k podepsání.
  • Zaručené elektronické podpisy: To jsou elektronické podpisy, které jsou jednoznačně spojeny s podepisující osobou. Jsou schopné identifikovat podepisujícího a jsou navržené pomocí takových dat pro vytváření podpisu, která může mít podepisující pod svou kontrolou, a to s vysokou mírou jistoty. Je k datům, která jsou tímto podpisem podepsána, připojena tak, že je možné zjistit následnou změnu dat.
  • Kvalifikované elektronické podpisy: To jsou zaručené elektronické podpisy vytvořené kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a založené na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis.

V nově přijatém zákoně O službách vytvářejících důvěru jsou již nové definice - hovoří o Zaručeném elektronickém podpisu – s jednoznačnou identifikací, vytvořený dle eIDAS  a Kvalifikovaném elektronickém podpisu – založeném na kvalifikovaném certifikátu a vytvořeném na kvalifikovaném prostředku. Zaručeným elektronickým podpisem může být podpis vytvořený dle pravidel definovaných v eIDAS (Normy PAdES, CAdES a XAdES) a založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis, nebo kvalifikovaný elektronický podpis.  

Co to znamená pro komunikaci

Mezi občanem a jakýmkoli  úřadem dochází k novým možnostem komunikace. Především je třeba zdůraznit, že občan již nemusí podávat papírová podání. Pokud občan na jakýkoli orgán veřejné moci pošle správně vyplněný a podepsaný elektronický dokument, který splňuje všechny náležitosti elektronického podání, tak ho nelze odmítnout jen proto, že je podán elektronicky. Používání elektronických podpisů by ve veřejné správě mělo být již rutinní záležitostí. Bohužel média přinášejí zprávy o tom, že v některých případech tomu tak není. Což je spíše dáno neznalostí jednotlivých úředníků než nepřítomností legislativního prostředí.

Co to znamená pro Evropu? V rámci EU vzniká díky eIDAS prostředí, které jasně definuje závazná a jednotná pravidla pro všechny státy unie. Díky tomu jakýkoli subjekt z jakéhokoli státu EU může elektronicky komunikovat v rámci celé Unie a evropský digitální trh, kde žije a podniká téměř půlmiliarda lidí, se může rozvíjet a využívat svého potenciálu.

Ten kdo chce elektronicky komunikovat, může. Důležité je to, že nesmí být odmítnut. Vzhledem k typické cílové skupině uživatelů internetového bankovnictví, kteří již nechtějí chodit na poštu a chtějí vyřizovat věci vzdáleně, je velmi pravděpodobné, že tato cílová skupina bude o tomto svém privilegiu velice rychle vědět a bude ho chtít využívat.

Zaujal vás článek?
Podělte se o něj se svými známými

Další čtení

Pozor na končící platnost tokenů! Jak to vyřešit?

Pozor na končící platnost tokenů! Jak to vyřešit?

Všichni uživatelé elektronického podpisu, kteří používají pro vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů vybrané tokeny a čipové karty, by si měli ověřit, zda-li i oni brzy nepřijdou o platnost jejich podpisů díky končící certifikaci.

Jak usnadnit podpis nového kontraktu?

Jak usnadnit podpis nového kontraktu?

Čas jsou peníze a také komodita, která je stále vzácnější. Každý den musíme pečlivě volit, čemu a proč budeme věnovat svůj čas a zda se nám to vyplatí.

Schvalujte faktury třeba z tramvaje

Schvalujte faktury třeba z tramvaje

Stop zdlouhavému vysedávání v kancelářích, moderní manažer dokáže schvalovat potřebné dokumenty vzdáleně, ať už se nachází kdekoli.

 eBook Paperless office zdarma

Jak přejít na skutečně bezpapírovou kancelář.

Jak se zbavit zbytečného papírování a efektivně využit čas. Na toto téma je eBook Paperless office. Najdete zde odpovědi nejen na to, jak chytře digitalizovat kancelář, ale mnohem více. Stačí jeden klik a máte vše u sebe. Jednoduše a digitálně. 

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů