Odborné semináře pro komerční sektor

Společnost Software602 pravidelně pořádá semináře na odborné úrovni věnované aktuálním trendům v nahrazování papírů inteligentními elektronickými dokumenty se zajištěním jejich evidence, oběhu, schvalováním a archivací. Semináře se konají každý rok vždy na jaře a na podzim a jsou zaměřené na subjekty z komerčního sektoru.

* Semináře jsou primárně určeny pro nové klienty. Stávajícím klientům nabízíme konzultace a semináře zaměřené na jejich konkrétní požadavky.

Kdy? Čtvrtek, 26. května 2016 - 9:30
Kde? Software602, Hornokrčská 15, Praha 4
Seminář formou workshopu je určen manažerům, kteří by uvítali detailnější orientaci v problematice...