Software602 Print2PDF X

Jednička ve zpracování a dlouhodobé údržbě PDF dokumentů

Software602 Print2PDF X je serverové řešení pro centrální zpracování dokumentů ve formátu PDF & PDF/A & PAdES, při jehož tvorbě jsme využili naše více než desetileté zkušenosti s tímto formátem a zkombinovali je s novými praktickými požadavky z oblasti digitalizace, autorizace a dlouhodobé archivace. Produkt je určen všem, kteří hledají řešení bez kompromisů s garancí (nejen) digitální kontinuity.

Software602 Print2PDF X je nová generace serverového řešení s vysokým výkonem pro konverzi do formátu PDF & PDF/A podle mezinárodních norem ISO. Plně odpovídá také specifikacím ETSI a požadavkům PAdES na dlouhodobou ověřitelnost autenticity autorizovaných dokumentů ve formátu PDF & PDF/A.

Nástroj poskytuje unikátní kombinaci rychlého nasazení centrální konverze e-mailové komunikace a obsahu sdílených datových úložišť pouhou konfigurací. Spolu s širokými možnostmi integrace konverzí libovolného výstupu prostřednictvím Web Services volaných klientskými aplikacemi (SOAP) informačních systémů dodavatelů třetích stran přináší výhody ve snadném rozšíření stávající infrastruktury.

Vytvářené PDF & PDF/A dokumenty podle posledních norem

 • Standardní PDF dokumenty získané konverzí z libovolného formátu.
 • PDF/A podle posledních ISO norem pro dlouhodobou archivaci (A1:2005, A2:2011, A3:2012 – platná od 17.10.2012) s validací formátu (využívané v Adobe Acrobat Reader Preflight) a generováním metadat o provedené konverzi.
 • PAdES podle ETSI specifikace pro autorizované PDF dokumenty elektronickým podpisem pro Long Term Validation (LTV) garantující dlouhodobou ověřitelnost autenticity (s využitím SecuStamp LTV Service).

Podpora elektronických podpisů a časových razítek

 • Plná podpora elektronických podpisů nebo značek organizace (BES/EPES) s možností připojení časového razítka,
 • Samostatné dokumentové časové razítko,
 • Archivní časové razítko s obnovou podle ETSI specifikace (PAdES).

Snadná konfigurace a integrace rozhraním webové služby

 • Správa konverzních procesů (e-maily, složky, web service) v administraci Print2PDF Manager (Windows Service),
 • Správa konverzních profilů (parametrů konverze),
 • Nastavení sledovaných e-mailových účtů pro konverzi,
 • Nastavení sledovaných sdílených složek pro konverzi,
 • Web Service pro volání SOAP klientem služeb PDF & PDF/A & PAdES z libovolného informačního systému.

Licence a cena

Michal Vejvoda
Michal Vejvoda
Ředitel pro Samosprávu
Máte zájem o naše řešení?

Aktuální seminář

Úterý 13. září 2016
Software602, Hornokrčská 15, Praha 4* Semináře nejsou určené pro stávající zákazníky.